/ TỪ VỰNG & NGỮ PHÁP

TỪ VỰNG & NGỮ PHÁP

 Tổng hợp những mẫu câu tiếng đức thông dụng TỪ VỰNG & NGỮ PHÁP Tổng hợp những mẫu câu tiếng đức thông dụng

20 tháng 02, 2020

Khi bắt đầu học tiếng Đức thì mình nghĩ các bạn tìm hiểu sơ qua về những cái cơ bản nhất ví dụ như bảng chữ cái, một chút về văn hoá, cách hành xử của những người bản xứ với nhau hoặc là những mẫu câu ngắn thường dùng tại nước Đức.